Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

PHI CƠ VTOL - Vertical Take Off and Landing

MỸ - United States [18]
LIÊN XÔ - U.S.S.R. [6]
ANH - United Kingdom [3]
CANADA - Canada [2]
HỢP TÁC - Cooperation [2]
PHÁP - France [3]
ĐỨC - Germany [3]

Không có nhận xét nào: