Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

SIAI-Marchetti SM-102

SM-102
VẬN TẢI CƠ
SIAI(Società Idrovolanti Alta Italia)-Marchetti (Ý)
____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 02 + 08 HK
Dài : 13,1 m
Sải cánh : 18,0 m
Cao : 3,47 m
Trọng lượng không tải : 3.450 kg
Tối đa khi cất cánh : 5.050 kg
Động cơ : 02 động cơ cánh quạt 9 xi-lanh Pratt & Whitney R-985 Wasp Junior có sức đẩy 450 ngựa mỗi cái.
Tốc độ : 344 km/giờ
Cao độ : 6.000 m
Tầm hoạt động : 1.650 km
Bay lần đầu : 24/02/1949
Số lượng sản xuất : 21
Quốc gia sử dụng : Ý.
Phi cơ so sánh : Avro Anson, Airspeed AS-10 Oxford (Anh).
.
 
  
  
NGUỒN :
- it.wikipedia.org
- abpic.co.uk
- 1000aircraftphotos.com
- wp.scn.ru

Breguet Br-941

Br-941
VẬN TẢI CƠ STOL
Breguet (Pháp)
____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 02 + 57 HK, hoặc 40 lính, hoặc 24 cáng thương binh.
Dài : 23,75 m
Sải cánh : 23,40 m
Cao : 9,65 m
Trọng lượng không tải : 13.460 kg
Tối đa khi cất cánh : 26.500 kg
Động cơ : 04 động cơ cánh quạt turbo Turbomeca Turmo IIID3 có sức đẩy 1.500 ngựa mỗi cái.
Tốc độ : 450 km/giờ
Cao độ : 9.500 m
Tầm hoạt động : 1.000 km
Bay lần đầu : 01/6/1961
Số lượng sản xuất : 05
Quốc gia sử dụng : Pháp.
Phi cơ so sánh : McDonnell Douglas YC-15 (Mỹ).
.
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
  


Xem clip về Breguet 941 (phiên bản thành McDonnell 188)
NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- airwar.ru
- aerostories.free.fr
- abpic.co.uk
- wp.scn.ru
- youtube.com

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Fly-Fan Shark

Shark
PHI CƠ HẠNG NHẸ
Fly-Fan (Slovakia)
______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01 + 04 HK
Dài : 8,9 m
Sải cánh : 11,4 m
Cao : 3,07 m
Trọng lượng không tải : 1.221 kg
Tối đa khi cất cánh : 1.700 kg
Động cơ : 02 động cơ cánh quạt 4 thì 4 xi-lanh Lycoming O-320-D1A có sức đẩy 160 ngựa mỗi cái.
Tốc độ : 260 km/giờ
Cao độ : 10.000 m
Tầm hoạt động : 1.600 km
Bay lần đầu : 29/6/2011
Số lượng sản xuất : 01
Quốc gia sử dụng : Slovakia.
Phi cơ so sánh : Let L-200 Morava (Tiệp Khắc).
.
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- fly-fan.net
- jetphotos.net
- abpic.co.uk