Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2009

Phi cơ VTOL LIÊN XÔ


Kamov A-7 (1934)


Yakovlev Yak-36 Freehand (1963)
Kamov Ka-22 Vintokryl / Hoop (1959)Yakovlev Yak-141 Freestyle (1987)

Yakovlev Yak-38 Forger (1971)Mil Mi-12 / V-12 Homer (1968)

Không có nhận xét nào: