Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2009

Phi cơ VTOL MỸ


Curtiss-Wright VZ-7 Flying Jeep (1958)Kellett KD-1 (1934)Curtiss-Wright X-100 (1960)

Hiller X-18 (1959)

Fairchild VZ-5 Fledgling (1959)Ryan VZ-3 Vertiplane (1959)Ryan XV-5 Vertifan (1964)

Lockheed XV-4 Hummingbird (1962)


Hiller VZ-1 Pawnee (1955)Vertol 76 / VZ-2 (1957)Piasecki VZ-8 Airjeep (1962)


Doak VZ-4 (1958)


Curtiss-Wright X-19 (1963)
Bell XV-15 (1977)Bell XV-3 (1955)
Bell-Boeing V-22 Osprey (1989)

Ling-Temco-Vought XC-142A (1964)

Không có nhận xét nào: