Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Petlyakov VI-100

VI-100
CHIẾN ĐẤU CƠ THỬ NGHIỆM
Petlyakov (Liên Xô)
______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 03
Dài : 12,69 m
Sải cánh : 17,15 m
Cao : 3,95 m
Trọng lượng không tải : 5.172 kg
Tối đa khi cất cánh : 7.260 kg
Động cơ : 02 động cơ cánh quạt Klimov M-105 TK-2 có sức đẩy 1.100 ngựa mỗi cái.
Tốc độ : 455 km/giờ
Cao độ : 12.200 m
Tầm hoạt động : 1.400 km
Hỏa lực : 02 đại bác 20mm ShVAK và 02 súng máy 7,62mm ShKAS ở mũi; 1.000 kg bom.
Bay lần đầu : 22/12/1939
Số lượng sản xuất : 01
Quốc gia sử dụng : Liên Xô.
Phi cơ so sánh : Petlyakov Pe-2 (Liên Xô).
.
NGUỒN :
- airwar.ru
- en.wikipedia.org
- ww2drawings.jexiste.fr


Không có nhận xét nào: