Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

Beriev R-1

R-1
THỦY PHI CƠ THỬ NGHIỆM
Beriev (Liên Xô)
______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 03
Dài : 19,9 m
Sải cánh : 20,0 m
Cao : 7,1 m
Trọng lượng không tải : 12.460 kg
Tối đa khi cất cánh : 20.300 kg
Động cơ : 02 động cơ phản lực Klimov VK-1 có sức đẩy 2.700 kg mỗi cái.
Tốc độ : 800 km/giờ
Cao độ : 11.500 m
Tầm hoạt động : 2.000 km
Hỏa lực : 02 đại bác 23mm Nudelman-Rikhter NR-23 phía trước; 02 đại bác 23mm Shpitalniy Sh-3 ở đuôi; 1.000 kg bom.
Bay lần đầu : 1951
Số lượng sản xuất : 01
Quốc gia sử dụng : Liên Xô.
Phi cơ so sánh : Beriev Be-10 Mallow (Liên Xô).
.NGUỒN :
- airwar.ru
- aviastar.org
- wp.scn.ru


Không có nhận xét nào: