Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

Bell X-1


X-1
PHI CƠ HỎA TIỂN THỬ NGHIỆM
Bell Aircraft Co. (Mỹ)
_____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 10,83 m
Sải cánh : 8,54 m
Cao : 3,24 m
Trọng lượng không tải : 3.175 kg
Tối đa khi cất cánh : 5.557 kg
Động cơ : 01 động cơ hỏa tiển Reaction Motors XLR-11-RM3 có sức đẩy 2.700 kg.
Tốc độ : 1.540 km/giờ
Cao độ : 21.900 m
Tầm hoạt động : 05 phút.
Bay lần đầu : 19/01/1946
Số lượng sản xuất : 06
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Miles M-52 (Anh); Bisnovat 5 (Liên Xô).
.NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- airwar.ru
- edcoatescollection.com
- fiddlersgreen.net
- youtube.com


Không có nhận xét nào: