Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2008

North American X-15


X-15
PHI CƠ HỎA TIỂN THỬ NGHIỆM
North American Aviation (Mỹ)
_______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 15,45 m
Sải cánh : 6,80 m
Cao : 4,12 m
Trọng lượng không tải : 6.620 kg
Tối đa khi cất cánh : 15.420 kg
Động cơ : 01 động cơ hỏa tiển dùng nhiên liệu lỏng Thiokol XLR99-RM-2 có sức đẩy 31.680 kg ở đô cao 30 km.
Tốc độ : 7.274 km/giờ (Mach 6,7)
Cao độ : 108 km
Tầm hoạt động : 450 km
Bay lần đầu : 08/6/1959
Số lượng sản xuất : 03 chiếc.
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
.

Không có nhận xét nào: