Thứ Hai, 25 tháng 5, 2009

Avro Canada VZ-9-AV Avrocar


VZ-9-AV Avrocar
PHI CƠ VTOL THỬ NGHIỆM
Avro Aircraft Ltd. (Canada)
_______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 02
Đường kính : 5,49 m
Cao : 1,07 m
Trọng lượng không tải : 1.360 kg
Tối đa khi cất cánh : 2.563 kg
Động cơ : 03 động cơ phản lực Continental J69-T-9 có sức đẩy 300 kg mỗi cái.
Tốc độ : 480 km/giờ (dự án) - 56 km/giờ (thực tế).
Cao độ : 3.000 m (dự án) - 01 m (thực tế).
Tầm hoạt động : 1.600 km (dự án) - 127 km (thực tế).
Bay lần đầu : 12/11/1959
Trị giá : 10 triệu USD cho dự án.
Số lượng sản xuất : 02 chiếc.
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Moller M200X/G Volantor (Mỹ).
.

Không có nhận xét nào: