Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

Tuần tra MỸ


Hall XPTBH (1937)
Martin P5M Marlin (1948)
Martin P6M SeaMaster (1955)


Consolidated P2Y Ranger (1929)Conroy Tri-Turbo-Three (1979)Martin PBM Mariner (1939)


 
Consolidated PBY Catalina (1935)North American-Rockwell OV-10 Bronco (1965)Grumman OV-1 Mohawk (1959)

Không có nhận xét nào: