Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010

Tachikawa Ki-77

Ki-77
PHI CƠ TẦM XA THỬ NGHIỆM
Tachikawa (Nhật)
_________________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 05
Dài : 15,30 m
Sải cánh : 29,44 m
Cao : 3,85 m
Trọng lượng không tải : 1.930 kg
Tối đa khi cất cánh : 2.300 kg
Động cơ : 02 động cơ cánh quạt Nakajima Ha-115 có sức đẩy 1.174 ngựa mỗi cái.
Tốc độ : 440 km/giờ
Cao độ : 8.700 m
Tầm hoạt động : 18.000 km
Bay lần đầu : 18/11/1942
Số lượng sản xuất : 02
Quốc gia sử dụng : Nhật, Mỹ (bắt giữ).
Phi cơ so sánh : Tachikawa Ki-74 Patsy (Nhật).
.Không có nhận xét nào: