Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

Ikarus 452


Ikarus 452
PHẢN LỰC CƠ THỬ NGHIỆM
Ikarus (Nam Tư)
____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 5,97 m
Sải cánh : 5,25 m
Cao : 1,77 m
Trọng lượng không tải : 1.220 kg
Tối đa khi cất cánh : 1.680 kg
Động cơ : 02 động cơ phản lực Turboméca Palas 056A có sức đẩy 150 kg mỗi cái.
Tốc độ : 786 km/giờ
Cao độ : 9.800 m
Tầm hoạt động : 540 km
Bay lần đầu : 24/7/1953
Số lượng sản xuất : 02
Quốc gia sử dụng : Nam Tư.
Phi cơ so sánh : Ikarus 451M (Nam Tư).
.
NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- airwar.ru
- pixiv.bloging.jp
- wp.scn.ru1 nhận xét:

qwadro_fx nói...

Hi. Your blog is so beautiful, it's very logical layout. I also want to make a good blog like yours but not impossible. I was lucky to know your blog, I will visit often. This article is very interesting and meaningful. Thank you very much. Thank you very much! Sightline Payments Kirk Sanfordspela spel online