Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

AeroVelo Atlas

Atlas
TRỰC THĂNG DÙNG SỨC NGƯỜI THỬ NGHIỆM
AeroVelo (Canada)
______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 57,9 m
Đường kính cánh quạt : 20,2 m  x  4
Cao : () m
Trọng lượng không tải : 55 kg
Tối đa khi cất cánh : 128 kg
Động cơ : Không. Dùng sức người tạo sức đẩy 0,8 - 1,5 ngựa.
Tốc độ : () km/giờ
Cao độ : 3,3 m
Tầm hoạt động : 9,8 m trong 64 giây.
Bay lần đầu : 28/8/2012
Số lượng sản xuất : 01 chiếc nguyên mẫu.
Quốc gia sử dụng : Canada
Phi cơ so sánh : University of Maryland Gamera II (Mỹ).
Sự kiện : Ngày 11/7/2013 AHS International đã trao giải thưởng Igor I.Sikorsky trị giá 250.000 USD cho đội AeroVelo thuộc trường Đại học Toronto-Canada với Atlas là phi cơ trực thăng dùng sức người lớn nhất từ trước đến nay.
.












NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- aerovelo.com
- youtube.com
- vtol.org
- inhabitat.com

Không có nhận xét nào: