Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

Bisnovat 5

Bisnovat 5
PHI CƠ HỎA TIỂN THỬ NGHIỆM
Bisnovat (Liên Xô)
______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 9,92 m
Sải cánh : 6,40 m
Cao : () m
Trọng lượng không tải : 883 kg
Tối đa khi cất cánh : 3.184 kg
Động cơ : 01 động cơ hỏa tiển Dushkin-Glushko RD-2M-3VF có sức đẩy 1.650 kg.
Tốc độ : 1.200 km/giờ
Cao độ : 12.000 m
Tầm hoạt động : () km
Bay lần đầu : 14/7/1948
Số lượng sản xuất : 02
Quốc gia sử dụng : Liên Xô.
Phi cơ so sánh : DFS-346 (Đức); Douglas D-558-2, Bell X-1 (Mỹ).
.

NGUỒN :
- airwar.ru
- en.wikipedia.org
- xplanes.free.fr
- wp.scn.ru