Thứ Tư, 25 tháng 2, 2009

KM Caspian Sea Monster


KM Caspian Sea Monster
VẬN TẢI CƠ GEV (Ground Effect Vehicle)
Central Hydrofoil Design Bureau (Liên Xô)
_____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 06
Dài : 106 m
Sải cánh : 40 m
Cao : 22 m
Trọng lượng không tải : 286.000 kg
Tối đa khi cất cánh : 540.000 kg
Động cơ : 10 động cơ phản lực Kuznetsov NK-87 có sức đẩy 12.870 kg mỗi cái.
Tốc độ : 550 km/giờ
Cao độ : 2 -10 m
Tầm hoạt động : 1.860 km
Bay lần đầu : 18/10/1966
Số lượng sản xuất : 01 chiếc.
Quốc gia sử dụng : Liên Xô.
Phi cơ so sánh : Alekseyev A-90 Orlyonok (Liên Xô).
.

Không có nhận xét nào: