Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

VẬN TẢI CƠ - Transport


PERU-Peru [1]
ÁO-Austria [1]
COLOMBIA - Colombia [1]

NEW ZEALAND - New Zealand [2]
ĐỨC - Germany [46]ĐAN MẠCH - Denmark [1]
Ý - Italy [16]ÚC - Australia [5]UKRAINE - Ukraine [6]
TÂY BAN NHA - Spain [5]TRUNG QUỐC - China [6]TIỆP KHẮC - Czechslovakia [9]THỤY ĐIỂN - Sweden [3]THỤY SĨ - Switzerland [3]PHÁP - France [36]NHẬT - Japan [11]MỸ - United States [138]


LIÊN XÔ-NGA - U.S.S.R-Russia [59]
ISRAEL - Israel [2]
HỢP TÁC - Cooperation [17]


HÀ LAN - Netherland [9]CANADA - Canada [13]


BRAZIL - Brazil [8]
BA LAN - Poland [5]ARGENTINA - Argentina [3]ANH - United Kingdom [59]
ẤN ĐỘ - India [1]
NAM PHI - South Africa [1]

Không có nhận xét nào: