Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

Vận tải cơ THỤY ĐIỂN


SAAB 90 Scandia (1946)
SAAB 340 (1983)


 
SAAB 2000 (1992)

Không có nhận xét nào: