Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

Vận tải cơ THỤY SĨ

Pilatus SB-2 Pelican (1944)
Pilatus PC-12 (1991)
Pilatus PC-6 Porter (1959)

Không có nhận xét nào: