Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2010

Vận tải cơ TRUNG QUỐC


Shaanxi Y-8 (1974)


Harbin Y-12 (1982)Shanghai Y-10 (1980)


ACAC ARJ21 Xiangfeng (2008)Xian MA-60 / Y-7 (1993) Xian Y-20 Ark (2013)

Không có nhận xét nào: