Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

Vận tải cơ TÂY BAN NHA

CASA C-202 Halcón (1953)

CASA C-201 Alcotán (1949)


CASA C-212 Aviocar (1971)
EADS-CASA C-295 (1998)CASA C-207 Azor (1955)

Không có nhận xét nào: