Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

Vận tải cơ HỢP TÁC


VFW-Fokker VFW-614 (ĐỨC,HÀ LAN - 1971)
Airbus A310 MRTT (ANH,PHÁP,ĐỨC,TÂY BAN NHA - 2003)
Airbus A318 (ANH,PHÁP,ĐỨC,TÂY BAN NHA - 2002)
CASA-IPTN CN-235 (TÂY BAN NHA, INDONESIA - 1983)Airbus A310 (ANH,PHÁP,ĐỨC,TÂY BAN NHA - 1982)

Airbus A400M (ĐỨC,PHÁP,TÂY BAN NHA - 2010???)
Airbus A300 (ANH,PHÁP,ĐỨC,TÂY BAN NHA - 1972)
Airbus A330 (ANH,PHÁP,ĐỨC,TÂY BAN NHA - 1992)Airbus A320 (ANH,PHÁP,ĐỨC,TÂY BAN NHA - 1987)Transport Allianz Transall C-160 (PHÁP,ĐỨC - 1963)Airbus A319 (ANH,PHÁP,ĐỨC,TÂY BAN NHA - 1995)Aérospatiale-BAC Concorde (PHÁP,ANH - 1969)Airbus A300-600ST Beluga (ANH,PHÁP,ĐỨC,TÂY BAN NHA - 1994)


Airbus A340 (ANH,PHÁP,ĐỨC,TÂY BAN NHA - 1991)Airbus A380 Superjumbo (ANH,PHÁP,ĐỨC,TÂY BAN NHA - 2005)Airbus CC-150 Polaris (ANH,PHÁP,ĐỨC,TÂY BAN NHA - 1992)

Airbus A350 XWB (ANH,PHÁP,ĐỨC,TÂY BAN NHA - 2013)

Không có nhận xét nào: