Thứ Năm, 29 tháng 7, 2010

Roussel R-30

Roussel R-30
CHIẾN ĐẤU CƠ
Roussel (Pháp)
_____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 6,10 m
Sải cánh : 7,72 m
Cao : 2,10 m
Trọng lượng không tải : 1.030 kg
Tối đa khi cất cánh : 1.765 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quat Gnome-Rhône 14M-7 có sức đẩy 690 ngựa.
Tốc độ : 520 km/giờ
Cao độ : 6.000 m
Tầm hoạt động : 1.200 km
Hỏa lực : 02 đại bác 20mm Hispano-Suiza HS-404; 250 kg bom.
Bay lần đầu : 1938
Số lượng sản xuất : 01 chiếc nguyên mẫu.
Quốc gia sử dụng : Pháp.
Phi cơ so sánh : Bloch MB-150 (Pháp); Koolhoven FK-58 (Hà Lan); Curtiss P-36 Hawk (Mỹ).
.

Không có nhận xét nào: