Thứ Tư, 14 tháng 7, 2010

Douglas B-18 Bolo


B-18 Bolo
OANH TẠC CƠ
Douglas Aircraft Co. (Mỹ)
_____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 06
Dài : 17,63 m
Sải cánh : 27,28 m
Cao : 4,62 m
Trọng lượng không tải : 7.403 kg
Tối đa khi cất cánh : 12.552 kg
Động cơ : 02 động cơ cánh quạt Wright R-1820-53 Cyclone 9 có sức đẩy 1.000 ngựa mỗi cái.
Tốc độ : 348 km/giờ
Cao độ : 7.285 m
Tầm hoạt động : 3.380 km
Hỏa lực : 03 đại liên 30 (7,62mm); 2.000 kg bom.
Bay lần đầu : 4/1935
Trị giá : 58.500 USD (1935)
Số lượng sản xuất : 350 chiếc.
Quốc gia sử dụng : Brazil, Canada, Mỹ.
Phi cơ so sánh : Martin B-10, North American XB-21 (Mỹ).
.
Không có nhận xét nào: