Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010

Martin Marietta X-24A

X-24A
PHI CƠ THỬ NGHIỆM "SỨC NÂNG BẰNG THÂN" (LIFTING BODY)
Martin Marietta (Mỹ)
_____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 7,47 m
Sải cánh : 3,51 m
Cao : 2,92 m
Trọng lượng không tải : 2.885 kg
Tối đa khi cất cánh : 5.192 kg
Động cơ : 01 động cơ hỏa tiển Reaction Motors XLR-11rs có sức đẩy 3.820 kg.
Tốc độ : 1.667 km/giờ
Cao độ : 21.763 m
Tầm hoạt động : 72 km
Bay lần đầu : 17/4/1969
Số lượng sản xuất : 01 chiếc.
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : NASA M2-F1, Northrop M2-F2, M2-F3, HL-10, Tàu con thoi (Mỹ);
.

Không có nhận xét nào: