Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2010

Vận tải cơ TIỆP KHẮC


Aero C-103 (1945)

Let L-200 Morava (1957)


Let L-410 Turbolet (1969)

Let Aero Ae-45/145 Kocsag (1947)Praga E-211 (1937)
 
Aero L-60 Brigadýr (1953)
Evektor EV-55 Outback (2011)

Let L-610 (1988)Fly-Fan Shark (2011)

Không có nhận xét nào: