Thứ Tư, 30 tháng 9, 2009

Vận tải cơ CANADA

Canadair North Star (1946)

Noorduyn UC-64 Norseman (1935)
Burnelli CBY-3 Loadmaster (1945)


Bombardier Challenger 300 (2001)

de Havilland Canada DHC-7 Dash 7 (1975)
Bombardier CRJ-900 (2001)

Avro Canada C-102 Jetliner (1949)

de Havilland Canada DHC-5 Buffalo (1961)

de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter (1965)
 
de Havilland Canada DHC-3 Otter (1951)
 
Bombardier Dash 8 (1983)

de Havilland Canada DHC-4 / C-7 Caribou (1958)


Không có nhận xét nào: