Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

Vận tải cơ UKRAINE


Antonov An-3 (1980)

Antonov An-70 (1994)
Antonov An-28 Cash (1969)


 
Antonov An-148 (2004)
Antonov An-38 (1994)Antonov An-158 (2010)

Không có nhận xét nào: