Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

Vận tải cơ NEW ZEALAND

PAC 750-XL / XSTOL (2001)PAC Fletcher Fu-24 (1954)

Không có nhận xét nào: