Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

Vận tải cơ ÚC


de Havilland Australia DHA-3 Drover (1948)


Tugan LJW-7 Gannet (1935)Gippsland GA-8 Airvan (1995)


 
GAF Nomad (1971)
AEA Explorer 500T (2000)

Không có nhận xét nào: