Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2010

Martin Marietta X-24B

X-24B
PHI CƠ THỬ NGHIỆM
Martin Marietta (Mỹ)
______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 11,43 m
Sải cánh : 5,79 m
Cao : 2,92 m
Trọng lượng không tải : 3.855 kg
Tối đa khi cất cánh : 6.260 kg
Động cơ : 01 động cơ hỏa tiển XLR-11-RM-13 có sức đẩy 3.780 kg.
Tốc độ : 1.873 km/giờ
Cao độ : 22.590 m
Tầm hoạt động : 72 km
Bay lần đầu : 17/4/1969
Số lượng sản xuất : 01 chiếc.
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : NASA M2-F1, Northrop M2-F2, M2-F3, HL-10, Tàu con thoi (Mỹ).
.

Không có nhận xét nào: