Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

Vận tải cơ ISRAEL


IAI Westwind (1963) IAI Avara (1969)

Không có nhận xét nào: