Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2010

Chiến đấu cơ TÂY BAN NHA

Hispano HA-1112 Buchon (1951)

Không có nhận xét nào: