Thứ Hai, 31 tháng 5, 2010

Oanh tạc cơ BULGARIA


DAR-10 Bekas (1941)SFKB KB-11 Fazan (1940)

Không có nhận xét nào: