Thứ Hai, 31 tháng 5, 2010

Oanh tạc cơ THỤY ĐIỂN


SAAB 17 (1940)SAAB 18 (1942)

Không có nhận xét nào: