Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2010

Chiến đấu cơ PHẦN LAN


VL Humu (1944)


VL Myrsky (1941)
VL Pyorremyrsky (1945)

Không có nhận xét nào: