Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2010

Martin P6M SeaMaster

P6M SeaMaster
THỦY PHI CƠ TUẦN TRA
Glenn L.Martin Co. (Mỹ)
______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 04
Dài : 40,84 m
Sải cánh : 30,48 m
Cao : 9,45 m
Trọng lượng không tải : 41.400 kg
Tối đa khi cất cánh : 80.000 kg
Động cơ : 04 động cơ phản lực Pratt & Whitney J75-P-2 có sức đẩy 7.875 kg mỗi cái.
Tốc độ : 960 km/giờ
Cao độ : 12.800 m
Tầm hoạt động : 4.900 km
Hỏa lực : 02 đại bác 20mm Temco-Ford Mk.2A với 300 đạn mỗi súng ở pháo tháp đuôi; 13.600 kg bom, mìn, phao âm.
Bay lần đầu : 14/7/1955
Số lượng sản xuất : 12 chiếc.
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Martin P5M Marlin (Mỹ); Beriev Be-10 Mallow (Liên Xô).
.

Không có nhận xét nào: