Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2010

Chiến đấu cơ BỈ


Renard R-37 (1940)
Renard R-36 (1937)

SABCA S-47 (1939)
SABCA Epervier (1928)

Không có nhận xét nào: