Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

McDonnell XF-85 Goblin

XF-85 Goblin
CHIẾN ĐẤU CƠ THỬ NGHIỆM
McDonnell Aircraft Corp. (Mỹ)
_____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 4,53 m
Sải cánh : 6,44 m
Cao : 2,56 m
Trọng lượng không tải : 1.700 kg
Tối đa khi cất cánh : 2.194 kg
Động cơ : 01 động cơ phản lực Westinghouse XJ34-WE-22 có sức đẩy 1.361 kg.
Tốc độ : 1.069 km/giờ
Cao độ : 15.520 m
Tầm hoạt động : 350 km
Hỏa lực : 04 súng máy 12,7mm Browning M2.
Bay lần đầu : 23/8/1948
Số lượng sản xuất : 02 chiếc.
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Bede BD-5 Micro (Mỹ).
.

Không có nhận xét nào: