Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2010

Douglas B-66 Destroyer

B-66 Destroyer
OANH TẠC CƠ
Douglas Aircraft Co. (Mỹ)
______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 03
Dài : 22,91 m
Sải cánh : 22,10 m
Cao : 7,19 m
Trọng lượng không tải : 19.317 kg
Tối đa khi cất cánh : 37.641 kg
Động cơ : 02 động cơ phản lực Allison J71-A-13 có sức đẩy 4.625 kg mỗi cái.
Tốc độ : 1.016 km/giờ
Cao độ : 12.000 m
Tầm hoạt động : 3.970 km
Hỏa lực : 02 đại bác 20mm ở pháo tháp đuôi; 6.800 kg bom.
Bay lần đầu : 28/6/1954
Trị giá : 2,55 triệu USD
Số lượng sản xuất : 294 chiếc.
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Yakovlev Yak-28 Brewer / Firebar (Liên Xô); Northrop X-21 (Mỹ).
.

Không có nhận xét nào: