Thứ Hai, 31 tháng 5, 2010

Giám sát - cảnh báo LIÊN XÔ


Tupolev Tu-126 Moss (1962)

Antonov An-71 Madcap (1985)Beriev A-50 Shmel / Mainstay (1978)Kamov Ka-31 Helix (1987)

Không có nhận xét nào: