Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2009

Oanh tạc cơ PHÁP

Bloch MB-131 (1936)

Latécoère 299 (1939)

Sud Aviation S.O.4000 Vautour (1951)


Bloch MB-210 Verdun (1934)

Farman F-220 / NC-223 (1932)
Amiot 354 (1940)


Amiot 143 (1931)

Bloch MB-200 (1933)

Lioré et Olivier LeO 451 (1937) 
Lioré et Olivier LeO 45 (1937)

Dassault Mirage IV (1959)
Dyle et Bacalan DB-10 (1926)
SNCAO CAO-700 (1940)
Breguet Br-482 (1940)
SAB AB-21 (1933)
Latécoère 570 (1939)

Amiot 351 (1939)
Loire-Nieuport LN-401/411 (1938)
Nord N.1500 Noréclair (1947)

Potez 633 (1938)

Không có nhận xét nào: