Thứ Hai, 31 tháng 5, 2010

Oanh tạc cơ TIỆP KHẮC


Aero A-42 (1929)


Praga E-51 (1938)

Letov S-50 (1938) 


Aero A.300 (1938)

Không có nhận xét nào: