Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Mitsubishi F1M Pete

F1M  Pete
THỦY PHI CƠ TRINH SÁT
Mitsubishi (Nhật)
____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 02
Dài : 9,5 m
Sải cánh : 11,0 m
Cao : 4,16 m
Trọng lượng không tải : 1.928 kg
Tối đa khi cất cánh : 2.850 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt 14 xi-lanh Mitsubishi Zuisei 13 có sức đẩy 875 ngựa.
Tốc độ : 370 km/giờ
Cao độ : 9.440 m
Tầm hoạt động : 740 km
Hỏa lực : 02 súng máy 7,7mm loại 97 ở phía trước; 01 súng máy 7,7mm loại 92 ở phía sau; 02 bom 60kg.
Bay lần đầu : 6/1936
Số lượng sản xuất : 1.118
Quốc gia sử dụng : Indonesia, Nhật, Thái Lan.
Phi cơ so sánh : Fairey Seafox (Anh); Curtiss SO3C Seamew (Mỹ).
.
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  


Xem clip về Mitsubishi F1M Pete
NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- airwar.ru
- wp.scn.ru
- crimso.msk.ru
- youtube.com  


Không có nhận xét nào: