Thứ Hai, 10 tháng 5, 2010

Fouga CM-88 Gemeaux

CM-88 Gemeaux
PHẢN LỰC CƠ THỬ NGHIỆM
Estalissements Fouga et Cie (Pháp)
______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 02
Dài : 6,66 m
Sải cánh : 10,76 m
Cao : 1,93 m
Trọng lượng không tải : 724 kg
Tối đa khi cất cánh : 1.080 kg
Động cơ : 02 động cơ phản lực Turboméca Piméné có sức đẩy 110 kg mỗi cái.
Tốc độ : 330 km/giờ
Cao độ : 9.500 m
Tầm hoạt động : () km
Bay lần đầu : 06/3/1951
Số lượng sản xuất : 01 chiếc.
Quốc gia sử dụng : Pháp.
Phi cơ tương tự : North American F-82 Twin Mustang (Mỹ); Heinkel He-111Z Zwilling (Đức).
.

Không có nhận xét nào: