Thứ Hai, 31 tháng 5, 2010

Oanh tạc cơ BA LAN


LWS-6 Zubr (1936)


PZL-23 Karas (1934)


PZL-46 Sum (1938)PZL-37 Los (1936)
PZL P-43 Czajka (1937)

Không có nhận xét nào: