Thứ Hai, 31 tháng 5, 2010

Khu trục cơ THỤY ĐIỂN

SAAB J-21/21R (1943)

Không có nhận xét nào: