Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2010

Chiến đấu cơ BA LAN


PZL-Mielec Lim-5 (1957)
PZL P-8 (1931)

PZL P.11 (1931)
PZL P.7 (1930)PZL 38 Wilk (1938)
PZL 50 Jastrzab (1939)


PZL P-24 (1933)


Không có nhận xét nào: