Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2010

Chiến đấu cơ ARGENTINA


FMA IAe-27 Pulqui I (1947)FMA IAe-33 Pulqui II (1950)
FMA IAe-30 Nancú (1948)

Không có nhận xét nào: