Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2010

Chiến đấu cơ HÀ LAN

Koolhoven FK-55 (1938)

Koolhoven FK-58 (1938)


Fokker D.XXIII (1939)

Fokker D.XXI (1936)


Fokker G-1 (1937)

Không có nhận xét nào: