Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2010

Chiến đấu cơ ĐÀI LOAN

AIDC F-CK-1 Ching-kou (1989)

Không có nhận xét nào: